Hermès 自行车

Hermès 发布了新一代的城市自行车,同时也展示了一段自行车优雅使用视频。在视频里面,男女主角通过一段在自行车上完成优美的舞蹈动作,演绎出Hermès 城市自行车。

h_02 h_03 h_01


vimeo视频

hermes-bicycle-and-bag-1 Hermes-Le-Flaneur-Sportif-bicycle