Aakash Nihalani 的胶带艺术

tumblr_mfp8d8V25O1rrpm57o2_1280

 

Aakash Nihalani (1986)出生在皇后区(美国),祖籍在印度,他利用彩色的,持久的荧光,黏合的胶带去创建一个简单几何形状,模拟三维的方式,让周围毗邻的结构也形成视觉上的假象。一旦形成了这种错觉,人们就会不自觉把它带入生活,所呈现的视觉效果每次都会出人意料,让人惊喜。在Aakash的装置中,人根据三维的深度和角度来与几何接触,因为展示者和体验者是相似的。 在2008年Nihalani收到来自纽约大学(NYU)的斯坦哈特学校的一个博鳌亚洲论坛邀请,2012年,丽莎·德·库宁(Lisa de Kooning)为他在纽约东汉普顿的威廉•德•库宁建立了工作室。他的作品已经在国际上展示,还有许多出版,包括《纽约时报》,《印度时报》,《时尚印度》,《艺术咨询网》《赫芬顿邮报》。

tumblr_mmd40lk7hs1qzqouzo2_r1_500  "Field" by Aakash Nihalanitumblr_mwu7tdi3xE1qzqouzo2_1280tumblr_n3u1xePmPk1qzqouzo1_r2_1280tumblr_n3u1xePmPk1qzqouzo3_r1_1280"Field" by Aakash Nihalanitumblr_mxx5s2uwqI1qzqouzo1_1280

tumblr_n3vkp68ZJQ1qzqouzo4_r1_1280tumblr_n3vkp68ZJQ1qzqouzo2_1280tumblr_n3w6e8RSds1qzqouzo2_1280tumblr_n3w6e8RSds1qzqouzo3_1280tumblr_n3vpox1xkA1qzqouzo3_1280tumblr_n3vpox1xkA1qzqouzo1_1280tumblr_n3w7t5FU7I1qzqouzo1_1280tumblr_n3w7t5FU7I1qzqouzo2_1280tumblr_n3w7t5FU7I1qzqouzo3_1280tumblr_n5gvd5vq6z1qzqouzo1_1280tumblr_n5gvd5vq6z1qzqouzo2_1280tumblr_n5gvd5vq6z1qzqouzo3_1280"L.A. Leaker" by Aakash Nihalani"Elisa" by Aakash Nihalani"Hug" by Aakash Nihalani"Hug" by Aakash Nihalanitumblr_n2atwvnm7J1qzqouzo1_r2_1280tumblr_n2atwvnm7J1qzqouzo2_r2_1280

 

Nihalani说:“大多数艺术家为了在有限的平面画画,会选择一个帆布。我刚开始也像画家一样使用帆布,但是我也会围绕它去探索造型和画的方式,把它当做一个视觉对象,从它本身或者抽离出来。这些画,就像我工作的主要部分,围绕一个特定的观点出发—一个正面的—形成幻觉,造型看上去都来源于生活。

Untitled (Green) by Aakash Nihalani Untitled (Blue) by Aakash Nihalani Untitled (Pink) by Aakash Nihalani "Passage (Orange)" by Aakash Nihalani tumblr_nqbvgwuKjD1qzqouzo1_r1_500  tumblr_nqbvgwuKjD1qzqouzo2_r1_500"Landline" by Aakash Nihalani "Landline" by Aakash Nihalani "Landline" by Aakash Nihalani tumblr_n7cnpycIq01qzqouzo1_r3_1280 "Landline" by Aakash Nihalani "Landline" by Aakash Nihalani "Landline" by Aakash Nihalani "Landline" by Aakash Nihalani "Landline" by Aakash Nihalani "Landline" by Aakash Nihalani tumblr_n70e37SRSH1qzqouzo2_r2_1280 "Take Out II" by Aakash Nihalani tumblr_ns0ny660r91qzqouzo1_r1_500tumblr_nvd6y67AV91qzqouzo1_r1_1280"Fissure" by Aakash Nihalani"Cavity" by Aakash Nihalanitumblr_nqd6z1jkRv1qzqouzo2_r1_500tumblr_nidtsuZwgz1qzqouzo6_r3_400tumblr_nidtsuZwgz1qzqouzo5_r7_400tumblr_nidtsuZwgz1qzqouzo4_r3_400tumblr_nidtsuZwgz1qzqouzo3_r1_400tumblr_nidtsuZwgz1qzqouzo2_400tumblr_nljm81PrKj1qzqouzo5_r1_400tumblr_nljm81PrKj1qzqouzo2_r1_400tumblr_nkczdpV6rX1qzqouzo1_500tumblr_njxqpcXuRU1qzqouzo1_400"Bend" by Aakash Nihalani

"Rainborough" by Aakash Nihalani

tumblr_lk9rr5fkse1qzqouzo1_500tumblr_nlhpr0NeWF1qzqouzo2_r1_400tumblr_nlhpr0NeWF1qzqouzo1_r3_400"Intro" by Aakash Nihalani